(c) shutterstock/gts

Kāpēc precei pievienoti divi energomarķējumi?

Vairāk nekā 20 gadus energomarķējums ir bijis uzticams un vērtīgs atbalsts patērētājiem. Tomēr, esošā energoefektivitātes skala, kurā ir daudzas ar “+” zīmi atzīmētas klases, vairs nav pārskatāma. Turklāt mūsdienās lielākā daļa produktu jau ietilpst divās vai pat trīs augstākajās energoefektivitātes klasēs. Līdz ar to tas apgrūtina patērētājus izvēlēties efektīvāko produktu.

Rezultātā, ES tika izlemts paaugstināt prasības elektropreču efektivitātei un aizstāt spēkā esošās energoefektivitātes klases (no A+++ līdz- D) ar A līdz G klasēm, kā arī izstrādāt jaunu metodiku, kā tiek noteikta iekārtas energoefektivitātes klase un citi rādītāji. Pēc pārejas uz jauno energomarķējumu, augstākajai energoefektivitātes klasei atbildīs tikai daži tirgū esoši produkti, lai motivētu ražotājus ražot vēl efektīvākas iekārtas.

Pārejas periodā no 2020. gada 1. novembra, daļai elektropreču iepakojumā jau var būt ievietoti divi energomarķējumi - gan spēkā esošais, gan jaunais marķējums, kas stājas spēkā no 2021. gada 1. marta.

Veikalos jaunie marķējumi tiks izvietoti tikai sākot ar 2021. gada 1. martu. Līdz tam, iekārtas tiks tirgotas, uzrādot esošos marķējumus.

Informāciju par izmaiņām jaunajos marķējumos dažādām preču grupām, meklējiet sadaļā par jauno marķējumu!