Kādas ir galvenās atšķirības starp veco un jauno marķējumu?

  • Jaunais marķējums izmanto vienotu A-G skalu visiem produktiem. A + +/A + klases vairs netiks lietotas.
  • Marķējuma augšējā labajā stūrī ir ieviests QR-kods, kas nodrošinās tiešu saikni ar Eiropas Komisijas marķējumu datubāzi, veicinot pārredzamību un vienkāršojot valsts iestādēm tirgus uzraudzību.
  • Ražojumu enerģijas patēriņš marķējuma vidējā daļā ir parādīts pamanāmākā veidā un visām precēm līdzīgi.
  • Etiķetes apakšējā daļā ir dažādas piktogrammas, kas informē par izvēlētā produkta īpašībām. Vairākas piktogrammas ir tādas pašas kā iepriekšējā marķējumā, dažas ir uzlabotas un dažas ir ieviestas no jauna.

Kas vēl jāņem vērā attiecībā uz jaunajiem marķējumiem?

Energoefektivitātes klase

  • Laikā, kad veikalos tiks ieviestas jaunās etiķetes, “A” klases produktu nebūs. Mērķis ir saglabāt A klasi sākumā tukšu, rezervējot vietu turpmākai produktu inovācijai.
  • Efektīvākie ražojumi, kas pašlaik marķēti kā “+ + +”, aptuveni atbilst jaunajai B vai C marķējuma klasei atkarībā no produktu grupas.

Piktogrammas

  • Jaunajā versijā tiks izmantota liela daļa piktogrammu no vecā marķējuma. Tomēr dažas piktogrammas tika nedaudz pielāgotas un dažas tika ieviestas no jauna (piemēram, enerģijas efektivitāte HDR-režīmā televizoriem un displejiem, veļas mazgāšanas mašīnu mazgāšanas laiks)

ES-produktu datu bāze un QR-kodi

Visus ar energoefektivitātes marķējumu marķētos ražojumus ražotāji/piegādātāji saskaņā ar likumu reģistrē jaunajā ES-produktu datubāzē (EPREL). Datu bāze sniedz papildu informāciju par produktiem, kura nav iekļauta marķējumā, un ir sadalīta divās sadaļās dažādām mērķa grupām:

  • Tirgus uzraudzības sadaļa: Šī sadaļa ir pieejama tikai tirgus uzraudzības iestādēm. Šeit iekļautie dati galvenokārt paredzēti, lai atbalstītu un atvieglotu tirgus uzraudzības darbības.
  • Sadaļa patērētājiem, profesionāliem pircējiem, mazumtirgotājiem un citiem lietotājiem: paredzams, ka publiskā sadaļa būs pieejama no 2020. gada vasaras. Līdz 2021. gada martam tiks sniegti ar veco (pašreizējo) etiķeti saistītie dati. Dati par jauno marķējumu būs pieejami no 2021. gada marta

Informācija produktu datubāzē būs pieejama tieši ES tīmekļa vietnē, izmantojot marķējumā iekļauto QR-kodu. Programmu pašlaik izstrādā neatkarīgas organizācijas un tā ļaus salīdzināt produktu datus un izmaksu aprēķinus.