Sīkāk par katru jauno energomarķējumu

Jaunais marķējums ir izstrādāts 7 veidu produktiem. Tas ietver daļēji jaunu informāciju (piemēram, trokšņa emisijas klase, enerģijas patēriņš HDR režīmā utt.) un jaunas piktogrammas. Zemāk ir izskaidrotas dažādu marķējumu detalizētās iezīmes salīdzinājumā ar vecajiem marķējumiem.